Verduurzamen VB+Vastgoedmanagement

2021-02-09T10:04:22+01:00

Verduurzamen VB+Vastgoedmanagement MVG Duurzaam Perspectief ondersteunt VB+Vastgoedmanagement uit Eindhoven bij het verduurzamen van hun adviesorganisatie. Duurzaamheid wordt vanuit people, planet en prosperity belicht, waarbij de ambities van VB+ Vastgoedmanagement worden vastgesteld. Vanuit deze duurzame ambities worden concrete duurzame agendapunten gemaakt die in een routekaart voor de komende jaren worden gezet. MVG Duurzaam Perspectief faciliteert dit [...]

Bijdrage aan regionale energie en klimaatstrategie

2021-02-08T14:11:09+01:00

Bijdrage aan regionale energie en klimaatstrategie Voor het opstellen van de Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS) in de regio Hart van Brabant, heeft MVG duurzaam Perspectief zitting genomen in de projectgroep REKS. Dit vooral vanuit haar rol en betrokkenheid in de energietransitie vanuit de lokale energie coöperaties. De regio Hart van Brabant dient , als [...]

Begeleiden koploperstafel Duurzaamheid Oisterwijk

2020-01-15T12:02:24+01:00

Begeleiden koploperstafel Duurzaamheid Oisterwijk MVG Duurzaam Perspectief faciliteert voor de gemeente Oisterwijk de zogenaamde koploperstafel Duurzaamheid. Hierin vormen vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, de gemeente, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een kopgroep om een duurzame beweging in Oisterwijk op gang te brengen en zo de ontwikkeling hiervan te versnellen. De koploperstafel Duurzaamheid is in 2019 gestart [...]

Onderzoek naar ‘energie advies van onderop’.

2021-02-09T09:58:17+01:00

Onderzoek naar 'energie advies van onderop' Voor Enpuls wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd naar het zogenaamde 'Energie advies van onderop'. MVG Duurzaam Perspectief onderzoekt samen met Swaenssen en Partners, of het geven van energie advies aan de bewoner in combinatie met de opzet van een lokaal energie loket(fysiek) te realiseren is in enkele [...]

Onderzoek naar uitbreiding kennisnetwerk duurzaamheid en innovatie

2020-01-15T14:51:56+01:00

Onderzoek naar uitbreiding kennisnetwerk duurzaamheid en innovatie MVG Duurzaam Perspectief onderzoekt in opdracht van het Gelders Restauratie Centrum (GRC) en Monumentenwacht Gelderland (MWG) hoe het huidige kennisnetwerk Duurzaamheid en Innovatie in de restauratie uitgebreid kan worden. Er worden met diverse organisaties gesprekken gevoerd en er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het netwerk uit [...]

De Donut economie als basis voor duurzaamheid

2020-01-20T14:47:30+01:00

De Donut economie als basis voor duurzaamheid Gemeente Gemert-Bakel is druk bezig een samenwerkingsagenda Duurzaamheid op te zetten met daarin doelen en projecten voor de komende 4 jaar. De Donut economie van de econome Kate Raworth is daarbij als fundament genomen. MVG Duurzaam Perspectief heeft het boek van Raworth in samenwerking met betrokkenen uit Gemert-Bakel [...]

Evaluatie deal; Op weg naar energieneutrale woningen in Hart van Brabant

2018-04-20T13:02:43+02:00

Evaluatie deal; Op weg naar energieneutrale woningen in Hart van Brabant De VNG heeft een ondersteuningsstructuur opgezet om lokaal en regionaal regio's te ondersteunen bij het opschalen en versnellen van initiatieven inzake energiebesparing en opwekking in de gebouwde omgeving. In de periode 2015 tot en met 2017 heeft een brede maatschappelijke vertegenwoordiging uit de regio [...]

Samenwerkingsagenda Duurzaamheid voor gemeente Gemert-Bakel

2018-11-14T11:55:05+01:00

Samenwerkingsagenda duurzaamheid voor gemeente Gemert-Bakel De gemeente Gemert-Bakel gaat in 2018 een Samenwerkingsagenda Duurzaamheid voor de komende 4 jaar (2018-2022) opstellen. Zij heeft MVG Duurzaam Perspectief gevraagd daar bij te ondersteunen. De agenda wordt in nauwe samenwerking met diverse betrokken organisaties, bedrijven en bewoners uit Gemert-Bakel samengesteld. Zo wordt het een agenda die van de [...]

inventarisatie energie coöperaties Hart van Brabant

2018-11-14T11:51:52+01:00

Inventarisatie van 13 energie coöperaties Hart van Brabant Onder 13 energie coöperaties in de regio Hart van Brabant is door MVG Duurzaam Perspectief in 2017 een inventarisatie uitgevoerd. Door middel van individuele gesprekken en een digitale vragenlijst is er inzicht gekregen in de organisatie en werkwijze van energie coöperaties in de regio Hart van Brabant. [...]

Themabijeenkomst Monumenten monitor kennisnetwerk Duurzaamheid en Innovatie bij het GRC

2018-11-14T11:59:17+01:00

Thema bijeenkomst monumenten monitor provincie Gelderland Op 18 januari 2017 was er vanuit het kennisnetwerk Duurzaamheid en Innovatie van het Gelders Restauratie Centrum (GRC) een themabijeenkomst. MVG Duurzaam Perspectief coördineert en organiseert in nauwe samenwerking met het GRC dit kennisnetwerk van professionals, die werkzaam zijn in de restauratiesector in de provincie Gelderland. Doel van dit [...]

Het opzetten en begeleiden van een kring van duurzame ondernemers in Noord-Brabant volgens Duurzom methode.

2018-11-14T12:02:25+01:00

Het opzetten en begeleiden van een kring van duurzame ondernemers in Noord-Brabant Vanuit de netwerk organisatie; Duurzom, die MKB bedrijven helpt te verduurzamen, is in Noord Brabant een zogenaamde Kring van Vertrouwen, Circle of Trust (COT) gevormd met aangesloten Brabantse duurzame ondernemers. MVG Duurzaam Perspectief begeleidt samen met bureau Except als procesbegeleiders van Duurzom, dit [...]

Opzetten en coördineren van een pool van energie adviseurs voor gemeente Tilburg

2018-11-14T12:04:01+01:00

Het opzetten en begeleiden van een pool van energie adviseurs voor gemeente Tilburg Voor de gemeente Tilburg is een zogenaamde pool van energie adviseurs opgezet, die de komende jaren actief aan de slag gaan met zogenaamde keukentafelgesprekken met de particuliere woningeigenaar. Zij zullen de particuliere woningeigenaar een eerste inzicht geven in de mogelijkheden om energiebesparende [...]

Opzetten netwerk duurzaamheid en innovatie in de restauratiesector

2018-11-14T12:29:59+01:00

In opdracht van Het Gelders Restauratie Centrum (GRC) en de provincie Gelderland is een kennisnetwerk opgezet met betrokkenen uit de branche, overheid en onderwijsveld. Het doel is kennis rondom innovatie en duurzaamheid in de restauratie branche met elkaar te delen, ontsluiten en door te ontwikkelen. Hierdoor wordt tijdbewuste instandhouding van het cultureel erfgoed mogelijk omdat [...]

Opleiden energie ambassadeurs voor Hart van Brabant

2018-11-14T12:32:33+01:00

Het opzetten van een trainingsprogramma energie ambassadeurs voor Hart van Brabant MVG Duurzaam Perspectief is in samenwerking met twee andere adviesbureaus voor de Hart van Brabant regio een werving en een trainingsprogramma aan het opzetten en uitvoeren. Het doel is om toekomstige energie ambassadeurs op te leiden zodat zij in buurten en wijken aan [...]

Procesbegeleider voor Duurzom

2018-04-20T13:07:20+02:00

Als procesbegeleider aangesloten bij de landelijke organisatie Duurzom, Aan de hand van het Struktura model worden regionale kringen, de zogenaamde Circles of Trust (COT’s) opgezet, met als doel het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) te verduurzamen. Intrinsiek gemotiveerde ondernemers gaan volgens een bepaalde systematiek in een open manier met elkaar aan de slag, om zo [...]

MVG Duurzaam Perspectief

Schijfstraat 24
5061 kb
Oisterwijk

Mobile: 06 53 327 691

Ga naar de bovenkant