Meting stand van zaken duurzame transities gemeente Oisterwijk

In samenwerking met Impact by Data voert MVG Duurzaam Perspectief van januari t/m mei 2024 een meting uit naar de stand van zaken van duurzame transities: energie, klimaatadaptatie en circulariteit. Bewoners in de vier kernen van de gemeente Oisterwijk (Haaren, Moergestel, Heukelom en Oisterwijk) worden geïnterviewd aan de hand van een vastgestelde interview leidraad. Daarnaast wordt een beknopte data-analyse gedaan. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in hoe inwoners zich verhouden ten aanzien van deze thema’s. Vanuit de verkregen informatie kunnen aanbevelingen worden gedaan aan de gemeente Oisterwijk waardoor zij beter en gerichter acties kan uitzetten en kan matchen met de lopende Duurzame Agenda.