De Koploperstafel Duurzaamheid Oisterwijk bestaat enkele jaren en wordt door MVG Duurzaam Perspectief begeleid. Dit platform richt zich steeds op een thema rondom duurzaamheid. De leden, bestaande uit vertegenwoordigers van de ondernemers, het onderwijs, de gemeente en maatschappelijke organisaties willen met elkaar acties en projecten initiëren om lokaal invulling te geven aan een duurzaamheidsthema.

Vanaf januari 2024 staat het thema circulariteit centraal. Vanuit dit thema wordt onder andere gekeken naar het beperken en reduceren van afval, maar ook naar het meer denken in ketens en circulair ontwerpen van producten. Zo kan de Koploperstafel Duurzaamheid een lokale initiator voor het thema circulariteit zijn, voor zowel inwoners, ondernemers en andere organisaties.