Verduurzamen organisaties

Wilt u stappen zetten in het verduurzamen van uw organisatie en heeft u daar handvatten bij nodig? Ik kan u helpen inzicht te krijgen in de mogelijkheden en u adviseren over de juiste stappen voor uw organisatie. Hierbij kan gekeken worden naar verschillende aspecten in uw organisatie, zoals het product, het proces of de mensen binnen uw organisatie.

Verduurzamen MKB bedrijven (Duurzom)

Ik ben als procesbegeleider verbonden aan Duurzom, een landelijke netwerkorganisatie die MKB bedrijven helpt te verduurzamen. Met behulp van het Struktur-model worden ondernemers geholpen stappen te zetten in het verduurzamen van hun onderneming en daarmee continuïteit naar de toekomst te waarborgen. Volgens deze methodiek stel ik samen met u een lange termijn visie op, een duurzame agenda voor de komende jaren. Hierin staan concrete acties die uw onderneming duurzamer maken. Ook organiseer ik de ‘Circle of Trust’ in Brabant, een regionale kring van gelijkgestemde ondernemers waar u elkaars duurzame agenda’s bespreekt en elkaar inspireert bij het verder verduurzamen van de eigen organisatie. Daarnaast kunt u twee keer per jaar deelnemen aan landelijke dagen van aangesloten duurzame ondernemers. U ontmoet tijdens deze dagen gelijkgestemden en krijgt informatie over actuele ontwikkelingen.

Inhoudelijke expertise rondom duurzame ontwikkelingen

MVG Duurzaam Perspectief is actief binnen diverse netwerken en organisaties die betrokken zijn bij duurzaamheid. Hierdoor ben ik op de hoogte van actuele duurzame ontwikkelingen in bijvoorbeeld de gebouwde omgeving en heb ik veel kennis opgebouwd over de energietransitie. Deze kan ik weergeven tijdens een presentatie/training of een project, maar desgewenst ook in een rapportage toegespitst op uw organisatie.

Opzetten/begeleiden van netwerken, kenniskringen

MVG Duurzaam Perspectief faciliteert en begeleidt organisaties die kennis over duurzaamheid willen delen en op een hoger niveau willen brengen. Dit kan gaan om professionals vanuit meerdere organisaties of om betrokkenen binnen dezelfde organisatie. Onderwerp is vaak het vormgeven van duurzame ontwikkelingen vanuit verschillende disciplines en invalshoeken. U kunt mij inschakelen voor de organisatie en begeleiding van dit geheel, met als uitgangspunten een duidelijk doel en een heldere werkwijze.

Verbinden van diverse partijen

MVG Duurzaam Perspectief kenmerkt zich als een echte verbinder. Zo ben ik verbonden aan Urgenda, een actie organisatie die zich inzet voor een snellere duurzame ontwikkeling in Nederland. Ik zet mij voor Urgenda in als regiospinner Noord-Brabant. Vanuit deze rol leg ik verbindingen tussen bedrijfsleven en overheid, maar ook tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dit resulteert vaak in innovatieve ‘4-O projecten’ (samenwerkingsprojecten tussen onderwijs, overheid, ondernemers en onderzoek), die ik op doelgericht opzet en begeleidt.

Opleiden van personen m.b.t. duurzaamheid

MVG Duurzaam Perspectief verzorgt opleidingen voor kennisverwerving rondom het thema duurzaamheid. Ik werk dan vaak samen met andere professionals die gerichte expertise hebben, zoals JNB Partner in Leren en Ontwikkelen. Samen met u kijk ik welke kennis ontbreekt en welk leertraject nodig is om deze kennis te verwerven.