Vanuit het kennisnetwerk Duurzaamheid en Innovatie van het Gelders Restauratie Centrum (GRC) is door MVG Duurzaam Perspectief een excursie naar Landgoed Huis Sevenaer, de enige nog werkende kasteelboerderij in Nederland, georganiseerd. Dit mooie monument wordt op dit moment gerestaureerd waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Zo wordt er vooral ook rekening gehouden met de natuur rondom het landgoed en probeert men de sfeer van rond 1900 zoveel mogelijk te benaderen.

Dat betekent dat men er onder andere voor kiest om niet alle ruimten zoals gangen en dergelijke te verwarmen. In vertrekken die bewoond gaan worden, worden hier wel concessies in gedaan en wordt vaak gekozen voor infrarood verwarming. De aanwezige leden van het kennisnetwerk vonden het prachtig om de restauratie die in volle gang was te zien en meer over de historie en de verduurzaming van dit bijzonder pand te horen.