Onderzoek naar opzet van een stichting rondom klimaatadaptatie

Voor de gemeente Oisterwijk deed MVG Duurzaam Perspectief in samenwerking met Vermeer Duurzame Diensten in 2022 een kort onderzoek naar de mogelijkheden om een initiatief rondom Klimaatadaptatie op te zetten. Bij een aantal gemeenten is onderzocht hoe zij invulling geven aan het thema:

  • beter vasthouden van water
  • het vergroenen van openbaar gebied en tuinen
  • het inspelen op periodes van droogte en wateroverlast

Vanuit de onderzoeksresultaten zijn aanbevelingen gedaan om de opzet van een mogelijk initiatief ook in de gemeente Oisterwijk mogelijk te maken.