Inventarisatie van 13 energie coöperaties Hart van Brabant

Onder 13 energie coöperaties in de regio Hart van Brabant is door MVG Duurzaam Perspectief in 2017 een inventarisatie uitgevoerd. Door middel van individuele gesprekken en een digitale vragenlijst is er inzicht gekregen in de organisatie en werkwijze van energie coöperaties in de regio Hart van Brabant. Zo is informatie verkregen over onder andere taken en rollen, de aanwezige en ontbrekende kennis, de manier van samenwerken, zaken die goed gaan en die nog verbeterd kunnen worden. Ook is naar de toekomst gekeken en hoe men zichzelf daarin ziet. Negen Hart van Brabant gemeenten en enkele betrokken bedrijven zijn bevraagd over de energie coöperaties, hoe ze de samenwerking ervaren en welk toekomst perspectief zij zien. De informatie die uit deze inventarisatie is verkregen wordt ingezet om zo de ontwikkeling van de regio Hart van Brabant inzake de energietransitie te ondersteunen. Samenwerken, het delen van kennis en zoveel mogelijk inspelen op behoefte die er inzake de energietransitie is, zijn belangrijke aspecten.