Samenwerkingsagenda duurzaamheid voor gemeente Gemert-Bakel

De gemeente Gemert-Bakel gaat in 2018 een Samenwerkingsagenda Duurzaamheid voor de komende 4 jaar (2018-2022) opstellen. Zij heeft MVG Duurzaam Perspectief gevraagd daar bij te ondersteunen. De agenda wordt in nauwe samenwerking met diverse betrokken organisaties, bedrijven en bewoners uit Gemert-Bakel samengesteld. Zo wordt het een agenda die van de gehele Gemert-Bakelse samenleving is. De woningcorporatie, ondernemersvereniging, betrokken burgers, het onderwijs en de gemeente slaan de handen ineen om Gemert-Bakel meer duurzaam en in 2050 energie neutraal te maken. De Samenwerkingsagenda Duurzaamheid belicht de thema’s mobiliteit, duurzame energie, energie besparing, circulair en bewustwording, benoemt mogelijkheden en concrete projecten om hier invulling aan te geven.