Evaluatie deal; Op weg naar energieneutrale woningen in Hart van Brabant

De VNG heeft een ondersteuningsstructuur opgezet om lokaal en regionaal regio’s te ondersteunen bij het opschalen en versnellen van initiatieven inzake energiebesparing en opwekking in de gebouwde omgeving. In de periode 2015 tot en met 2017 heeft een brede maatschappelijke vertegenwoordiging uit de regio Hart van Brabant, vanuit een gemeenschappelijke gedragen missie en strategie, een samenwerkingsverband gevormd. Vanuit dit samenwerkingsverband zijn diverse projecten uitgevoerd met als doel het energetisch verbeteren van woningen in de regio. Deze manier van samenwerken en de 7 omschreven uitvoeringsprojecten zijn concreet weergegeven in de deal: Op weg naar energie neutrale woningen in Hart van Brabant. Deze deal is eind 2017 geëindigd. MVG Duurzaam Perspectief heeft het gehele programma van de deal geëvalueerd. Zij heeft diverse betrokkenen geïnterviewd, waarbij inhoudelijke maar ook randvoorwaardelijke aspecten zijn belicht en er een blik in de toekomst is geworpen. Overall kan gesteld worden dat er in de energietransitie in de regio Hart van Brabant veel bereikt is. Al is vooraf gestelde aantal te realiseren NOM woningen niet gehaald, veel andere zaken zijn wel bereikt. Er  is een hecht netwerk ontstaan, een plezierige en nauwe manier van samenwerken tussen overheid, ondernemers en energie coöperaties waardoor er steeds meer en makkelijker kennis is en wordt gedeeld zijn aspecten die een flinke ontwikkelstap hebben gemaakt.