Thema bijeenkomst monumenten monitor provincie Gelderland

Op 18 januari 2017 was er vanuit het kennisnetwerk Duurzaamheid en Innovatie van het Gelders Restauratie Centrum (GRC) een themabijeenkomst. MVG Duurzaam Perspectief coördineert en organiseert in nauwe samenwerking met het GRC dit kennisnetwerk van professionals, die werkzaam zijn in de restauratiesector in de provincie Gelderland. Doel van dit kennisnetwerk is het delen van kennis over duurzaamheid en innovatie in de restauratiesector. Deze themabijeenkomst stond in het teken van de energiemodule van de monumenten monitor van de provincie Gelderland. Diverse professionals betrokken bij de ontwikkeling lichtten de stand van zaken toe aan een goed bezochte bijeenkomst op het Gelders Restauratie Centrum in Arnhem. Met deze module is het mogelijk meer inzicht te krijgen in het energiegebruik per m3 van monumenten, waarbij ook een differentiatie naar type monument gemaakt kan worden.