Bijdrage aan regionale energie en klimaatstrategie

Voor het opstellen van de Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS) in de regio Hart van Brabant, heeft MVG duurzaam Perspectief zitting genomen in de projectgroep REKS. Dit vooral vanuit haar rol en betrokkenheid in de energietransitie vanuit de lokale energie coöperaties. De regio Hart van Brabant dient , als één van de 30 regio’s in het land, een zogenaamd bod aan het rijk te doen over hoe de grootschalige opwek de komende 30 jaar in deze regio opgepakt zal worden. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten, waterschappen, energie coöperaties, en woningbouwcorporaties en de provincie.