Participeren in kerngroep Hart van Brabant alliantie

Vanuit een opdracht vanuit de VNG, inzake energie besparing is een kerngroep gevormd bestaande uit alle HVB gemeenten, lokale energie coöperaties, onderwijs en andere organisaties om vooral de particuliere woningbezitter te bewegen om energiebesparende maatregelen te gaan treffen.in zijn woning. MVG Duurzaam Perspectief heeft als lid van de kerngroep de opzet, werkwijze en aanpak van de verschillende projecten mede vormgegeven. Er is een achttal projecten gedefinieerd, die de komende jaren uitgevoerd gaan worden. Hierbij is veelvuldig contact met gemeente Tilburg, penvoerder namens de 9 betrokken HvB gemeenten.