Mijn Mooi Brabant (MMB) is een programma, dat gestart is in 2010 door de provincie Noord-Brabant en loopt tot eind 2015. In het programma werken onderwijs, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden intensief samen. Het doel is het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit en het ondersteunen van de energieke samenleving zodat Noord-Brabant steeds mooier en aantrekkelijker wordt om te wonen, te werken en recreëren. In partnership met Complan heeft MVG Duurzaam Perspectief in nauwe samenwerking met de Provincie Noord Brabant een inhoudelijke en procesmatige evaluatie van MMB initiatieven uitgevoerd zodat inzicht en overzicht in de verschillende initiatieven is verkregen en hoe dit aansluit bij een volgende bestuursperiode.