Regiospinner Noord-Brabant voor Urgenda

Het aan elkaar “knopen” van duurzame ontwikkelingen in Noord-Brabant om duurzame ontwikkeling in Nederland te versnellen. Het betreft hier zeer uiteenlopende initiatieven; kleinschalige duurzame initiatieven van particulieren tot grotere projecten die door organisaties, overheden en bedrijven geïnitieerd worden. Duurzame ontwikkeling heeft betrekking op verschillende maatschappelijke thema’s zoals onderwijs, wonen, voeding, energie en mobiliteit. Er is contact met zowel overheid, onderwijs, bedrijven en particulieren.