In opdracht van Het Gelders Restauratie Centrum (GRC) en de provincie Gelderland is een kennisnetwerk opgezet met betrokkenen uit de branche, overheid en onderwijsveld. Het doel is kennis rondom innovatie en duurzaamheid in de restauratie branche met elkaar te delen, ontsluiten en door te ontwikkelen. Hierdoor wordt tijdbewuste instandhouding van het cultureel erfgoed mogelijk omdat kennis van het vakgebied en de historische waarden gecombineerd wordt met innovatie en duurzaamheid. Het verduurzamen van het energievraagstuk speelt hierin een grote rol. MVG Duurzaam Perspectief, heeft in samenwerking met het GRC dit kennisnetwerk opgezet en de kaders en aanpak vormgegeven. MVG Duurzaam Perspectief begeleidt, coördineert en organiseert dit netwerk (inhoudelijk en procesmatig)en de bijeenkomsten die van hieruit worden georganiseerd.