Het opzetten en begeleiden van een pool van energie adviseurs voor gemeente Tilburg

Voor de gemeente Tilburg is een zogenaamde pool van energie adviseurs opgezet, die de komende jaren actief aan de slag gaan met zogenaamde keukentafelgesprekken met de particuliere woningeigenaar. Zij zullen de particuliere woningeigenaar een eerste inzicht geven in de mogelijkheden om energiebesparende maatregelen aan zijn woning te gaan uitvoeren. MVG Duurzaam Perspectief, heeft samen met de gemeente Tilburg de opzet en aanpak van deze pool vormgegeven en zal de komende periode zorgdragen voor de coördinatie van de activiteiten van deze energie adviseurs.