Het opzetten van een trainingsprogramma energie ambassadeurs voor Hart van Brabant

MVG Duurzaam Perspectief is in samenwerking met twee andere adviesbureaus voor de Hart van Brabant regio een werving en een trainingsprogramma aan het opzetten en uitvoeren. Het doel is om toekomstige energie ambassadeurs op te leiden zodat zij in buurten en wijken aan de slag kunnen met energiebesparende maatregelen. Dit is gericht op de particuliere woningeigenaar en wellicht op termijn ook voor woningcorporaties.