Gemeente Gemert-Bakel heeft de Gl0bal Goals als zogenaamd Leidend principe omarmt om zo duurzaamheid in haar gemeente vorm te geven. de Global Goals en de vertaling die de VNG eraan heeft gegeven, geven een houvast en richting voor een gemeente om duurzaamheid in haar beleid en projecten een concrete plek te geven. Gemeente Gemert-Bakel gebruikt dit als basis voor de  samenwerkingsagenda duurzaamheid, die in het najaar van 2018 gereed dient te zijn