MVG Duurzaam Perspectief heeft interviews uitgevoerd met bewoners van de wijk de Bunders in Oisterwijk. Deze wijk doet mee aan het pilotproject Smile, een Europees project waarin 10 pilotwijken in de regio Hart van Brabant gedurende een proefperiode van 3 jaar onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de wijken aardgasvrij te maken. Hierbij spelen sociale, financiële en technische innovaties een rol. De interviews waren een eerste start van dit project om zo te peilen hoe bewoners de energietransitie zien en ervaren.