15 januari 2018 is de laatste bijeenkomst van de cursus energie ambassadeurs van de regio Hart van Brabant. na afloop van deze cursus zullen deelnemers van beide lichtingen van de afgelopen jaren hun certificaat ontvangen. De korte cursus “energie ambassadeur”, geeft bewoners van één van de Hart van Brabant gemeenten, handvatten om in hun wijk met mede buurtbewoners aan de slag te gaan met duurzame energie en/of energie besparing. De cursus is verzorgd door Helicon opleidingen en gaat vooral in op communicatie, organisatie rondom energiebesparende acties in een wijk. Er wordt ook een klein gedeelte aan techniek besteed.