Tijdens een zogenaamde expertmeeting voor gemeenteraads- en commissieleden heeft MVG Duurzaam Perspectief een presentatie gegeven over de noodzaak om voor duurzame oplossingen te kiezen waarbij voorbeelden van gebruik van duurzame energie, circulaire economie en mobiliteit voor het voetlicht zijn gebracht. Hierbij is ook het standpunt van Urgenda toegelicht, waar MVG Duurzaam Perspectief mee samenwerkt als regiospinner voor Noord-Brabant. Vanwege de hoge urgentie is in actie komen van groot belang, inspirerende voorbeelden laten zien dat er al veel mogelijk is. De bijeenkomst is bedoeld om de gemeenteraad van Den Bosch te inspireren zodat zij duurzaamheid concreet kunnen opnemen in het beleid van de komende jaren.