Vanuit het kennisnetwerk Duurzaamheid en Innovatie van het GRC hebben enkele professionals een pilotproject uitgevoerd. Een monumenteneigenaar zocht naar mogelijkheden om zijn woning duurzaam te restaureren. Professionals met ieder een verschillende achtergrond hebben de koppen bij elkaar gestoken om zo tot een zo duurzaam en integraal mogelijk advies te komen over de monumentale woning in Elburg. Doel hierbij was vooral kennis met elkaar te delen en in te zetten, maar ook te leren van het proces van integrale benadering. In het team zaten een architect, installateur, adviseur en een bouwkundig aannemer. Uiteindelijk is er een advies gekomen aan de bewoner en eigenaar van het pand. MVG Duurzaam Perspectief heeft de opstart samen met de projectleider gedaan en zorgt ervoor dat deze kennis ingebed wordt in het kennisnetwerk van het GRC.