Vanuit het project Energie advies van onderop, wat MVG Duurzaam Perspectief samen met Swaenssen en Partners heeft uitgevoerd is een hechtere samenwerking ontstaan tussen de betrokken energie coöperaties en gemeenten in de vijf bovengenoemde gemeenten van de regio Hart van Brabant. De coördinatoren van verschillende energieloketten stemmen steeds meer met elkaar af over het geven van energie advies, over energieadviseurs en energie coaches. Met elkaar wordt kennis gedeeld en ondersteunt men elkaar waar mogelijk.