Afgelopen 2 november was de startbijeenkomst van de koploperstafel duurzaamheid van de gemeente Gemert- Bakel. Op initiatief van de gemeente Gemert-Bakel zijn betrokkenen vanuit verschillende geledingen bij elkaar gekomen om kennis en ervaring uit te wisselen rondom duurzaamheid binnen deze gemeente. Het doel is om met elkaar zo een eerste richting te geven aan duurzaamheid en om uiteindelijk te komen tot concrete plannen en projecten.  Deze eerste bijeenkomst was vooral bedoeld om elkaar te inspireren. Enthousiaste deelnemers met kennis van zaken zorgden voor een succesvolle bijeenkomst, waarbij de eerste denkrichtingen al zichtbaar zijn geworden. MVG duurzaam perspectief begeleidt dit project, zij coördineert, organiseert en geeft inhoudelijke input ten aanzien van duurzaamheid.