Klimaatbestendig Oisterwijk

Gemeente Oisterwijk ziet vanwege het veranderende klimaat in de nabije toekomst gebieden ontstaan waar droogte of wateroverlast een steeds grotere rol zal spelen. Om hier beter op voorbereid te zijn, zijn op diverse fronten acties nodig. In het openbaar gebied speelt de gemeente hier uiteraard zelf actief op in.

De gemeente wil echter ook de burger stimuleren zich voor te bereiden op het veranderende klimaat door water ter plekke beter vast te houden. Om dit te stimuleren, is er behoefte aan een burgerinitiatief, die dit samen met de gemeente wil uitdragen. MVG Duurzaam Perspectief heeft in samenwerking met Vermeer Duurzame Diensten dit nieuwe initiatief opgezet en de eerste opzet begeleidt.